<style>.lazy{display:none}</style> Algemene bepalingen voor het volgen van lessen - MANA Gezondheidspraktijk en massage Tilburg

Algemene bepalingen voor het volgen van lessen

1. Algemeen
Een ieder die deelneemt aan de activiteiten van Mana Gezondheidspraktijk dient de algemene bepalingen te kennen.

2. Cursus periode
Een cursus periode loopt van september t/m juni. In de maanden juli en augustus is er een zomerstop.

3. Inschrijven
Inschrijven geschiedt voor minimaal één cursusperiode. Bij latere instroom betaal je naar rato. Bij tussentijdse opzegging wordt één maand opzegtermijn gehanteerd. Wanneer eenmaal opgezegd wordt er bij nieuwe aanmelding opnieuw inschrijfgeld betaald.

4. Vervolg cursus
De overeenkomst wordt aangegaan voor een gehele cursusperiode, deze periode
wordt stilzwijgend verlengd tenzij voor de zomerstop wordt aangegeven dat men de overeenkomst wil beëindigen.

5. Vakanties feestdagen
Mana Gezondheidspraktijk geeft geen les op alle algemeen geldende, Christelijke en nationale, feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs regio zuid zoals deze door het ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven. Als een feestdag buiten de vakanties valt kan de les in de week voor of na de feestdag in één van de andere lessen worden ingehaald, mits deze lessen er zijn en de groepsgrootte dat toestaat.

6. Verzuimde lessen
Eigen vakanties of andere verzuimde lessen zijn voor rekening van de cursist.

Indien mogelijk kun je de verzuimde lessen inhalen. Een les is in te halen in de week voor of na de verzuimde les. Overleg met Mana Gezondheidspraktijk of hiervoor ruimte is in de betreffende les. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte (minimaal één maand), kan er in overleg reductie gegeven worden.

7. Ziekte van docent
Mana Gezondheidspraktijk heeft de mogelijkheid maximaal twee keer per termijn lessen te annuleren wegens ziekte van de docent. Deze les mag (mits het aantal leerlingen dit toestaat) ingehaald worden op een andere dag in dezelfde week of de week erna.

8. Specifieke klachten of lichamelijke beperkingen
Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel: overleg met je huisarts, specialist of therapeut over deelname aan de lessen.

9. Kleding
Speciale kleding is niet nodig, alle kleding is goed mits ze niet knelt. Draag in de zaal graag schone binnenschoenen het liefst met een dun voetbed of sokken, blote voeten is ook mogelijk.

10. Aansprakelijkheid
De cursist neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan de lessen. Mana Gezondheidspraktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

11. Bereikbaarheid
Mana Gezondheidspraktijk is bereikbaar via het op de website aangegeven email adres en telefoonnummer.


Meld je aan